Aug 20, 2007

What Are the Odds?

The British will bet on anything, and UK-bookmaker Unibet has posted the current line on the Russian Presidential Election 2008: "To replace Putin who will be the next Russian president? Others on request." (Thanks Chalmers)

Ivanov, Sergei 2.20
Medvedev, Dmitry 3.75
Fradkov, Mikhail 10.00
Gryzlov, Boris 14.00
Kasyanov, Mikhail 14.00
Mironov, Sergei 15.00
Yakunin, Vladimir 15.00
Trutnev, Yuri 18.00
Gerashchenko, Viktor 18.00
Stepashin, Sergei 20.00
Matviyenko, Valentina 20.00
Zyuganov, Gennardy 30.00
Seleznyov, Gennadiy 30.00
Nemtsov, Boris 30.00
Kristenko, Viktor 30.00
Shenin, Oleg 50.00
Donskoi, Alexander 75.00
Yavlinsky, Grigory 100.00
Anpilov, Viktor 100.00
Liminov, Eduard 100.00
Zjirinovskij, Vladimir 150.00
Khordokovsky, Mikhail 200.00
Putina, Lyudmila 200.00
Abramovitch, Roman 200.00

No comments: